Uživatelské prostředí

Dokumentace vrtu

Dokumentace IG vrtu
Dokumentace LG vrtu
Dokumentace HG vrtu

Editace základních vlastností vrtu

Hlavička
Petrografie
Položka petrografie

Editace rozšířených vlastností vrtu

Vyhodnocení IG vrtu
Technologie LG vrtu
Schéma HG vrtu

Zobrazení geologického řezu

Výběr vrtů v mapě
Zobrazení geologického řezu
Výběr sloupců v řezu