Modelátor ČP

Popis

Aplikace slouží k podpoře prodeje operátorům v kontaktním centru (KC) ČP i externím distribučním kanálům.

Pozice

Softwarový architekt/Senior .NET vývojář

Část systému

jádro aplikace, dynamické GUI, tiskový modul, optimalizace paměťové náročnosti

Technologie

WPF, .NET 4.0, Crystal Reports

Reference

Tomáš Třeček, patřil do týmu dodavatelské firmy Unicorn Systems a.s. na projektu Modelátor, který řešil modelace a návrhy pojistek pro životní pojištění v České pojišťovně. Na pozici Senior .NET developer odváděl velmi dobrou a svědomitou práci. Prokazoval dlouholeté zkušenosti s vývojem na .NET platformě a byl velmi platným členem našeho týmu, na kterého bylo spolehnutí.

Boris Neciuk, Projektový manager, Unicorn Systems a.s.

Uživatelské prostředí

Přihlášení
Výběr produktu
Modelace pojištění